کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر


 رشته های فعال در گروه کامپیوتر

 

  1. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر   (  کارشناسی ناپیوسته  ) 
  2. مهندسی کامپیوتر   ( کارشناسی پیوسته  ) 
  3. مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  (کارشناسی  ارشد )
 

  اعضاء هیات علمی  گروه کامپیوتر

 

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پویا

اسدی

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

دکتری

استادیار

یاسمن

هاشمی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 

دانشجوی دکتری

مربی

علی رضا

شفیعی امین

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

دانشجوی دکتری

مربی

غلام رضا

آهکیان

مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

فوق لیسانس

مربی

محمد مهدی

پناهی

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

 دکتری

مربی

اکبر

مرشد اسکی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 

دانشجوی دکتری

مربی

 

 

مدیر گروه  کامپیوتر

محمد مهدی پناهی  

 

روزهای حضور در دانشگاه در نیمسال اول   99-98  : دوشنبه   -  سه شنبه  -  چهارشنبه   ( با هماهنگی قبلی   ) - پنج شنبه   

تلفن تماس  : 09124355136    ( لطفا  از طریق تلگرام و یا واتسآپ  پیام ارسال نمایید  و فقط در موارد ضروری تماس تلفنی داشته باشید   )

 

آدرس کانال تلگرام    برای دانشجویان کارشناسی   : telegram.me/varamincomputer

آدرس کانال تلگرام    برای دانشجویان کارشناسی ارشد  :  telegram.me/MSCcomputer

 


سرفصل دروس برای رشته های فعال در گروه 

 

  1. مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر   (  کارشناسی ناپیوسته  ) 
  2. مهندسی کامپیوتر   ( کارشناسی پیوسته  ) 
  3. مهندسی کامپیوتر - نرم افزار  (کارشناسی  ارشد )