رئیس دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرهنگ فرهمندقوی

رشته تحصیلی: شیمی محیط ­زیست

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار